کلینیک لیدوما

پاسداران میدان هروی خ وفامنش خ مکران شمالی ساختمان نگین هروی طبقه اول واحد اول

ارتباط با ما
آدرس :

پاسداران میدان هروی خ وفامنش خ مکران شمالی ساختمان نگین هروی طبقه اول واحد اول
تلفن ها :

26756301
درمان ها
عارضه ها