دکتر اکبر موسی زاده حلیم

متخصص پوست، مو و لیزر

استان مازندران، بهشهر، خیابان امام، روبروی داروخانه شبانه روزی دکتر تبرائی، مجتمع گلستان، طبقه دوم