دکتر میرعلینقی منصوری غیاثی

متخصص پوست، مو و لیزر

مازندران- تنکابن - خیابان امام، روبروی بیمارستان