دکتر سعید پاک سرشت

متخصص جراحی عمومی

تنکابن ، انتهای کوچه بهادری ، خیابان امام ، انتهای کوچه دکتر بهادری ، سمت چپ ، طبقه اول

تحصیلات عمومی

  • پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تخصص

  • جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ارتباط با ما
موقعیت مطب :

مسیریابی

گوگل مپ ویز
آدرس:

تنکابن ، انتهای کوچه بهادری ، خیابان امام ، انتهای کوچه دکتر بهادری ، سمت چپ ، طبقه اول
تلفن ها :

۰۱۱۵۴۲۲۰۵۲۲
عضویت ها
  • عضو انجمن جامعه جراحان ایران از سال 1369 تاکنون
  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن از سال 1374 تا کنون
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1374- 1379
گواهینامه ها و افتخارات
  • رئیس بخش جراحی بیمارستان شهید رجایی تنکابن از سال 1372 تا کنون