دکتر محمدرضا نمازی

متخصص پوست، مو و لیزر

فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی