دکتر حسن هنرور

متخصص گوش، حلق و بینی

مشهد، خیابان چمران(جهانبانی)، چمران6/2 (گلستان شرقی)، به سمت بیمارستان آریا، ساختمان آپادانا

ارتباط با ما
موقعیت مطب :

مسیریابی

گوگل مپ ویز
آدرس:

مشهد، خیابان چمران(جهانبانی)، چمران6/2 (گلستان شرقی)، به سمت بیمارستان آریا، ساختمان آپادانا
تلفن ها :

05132280703 09154044837