دکتر حمیدرضا صالحی جزی

متخصص جراحی عمومی

تهران، فلکه دوم صادقیه، مجتمع طلا، طبقه 2، واحد 7