دکتر نادر اکبری دیلمقانی

متخصص گوش، حلق و بینی

تهران، خیابان کارگر جنوبی، خیابان کمالی، بیمارستان لقمان حکیم