دکتر مجید نصیری

متخصص گوش، حلق و بینی

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زرتشت غربی، بیمارستان مهر