دکتر زهرا طاهري

بالاتر از فلكه اول تهرانپارس،ابتداي خيابان ١٥٤ شرقي،ساختمان پزشكان سريتا،ط دوم واحد ٧

ارتباط با ما
آدرس:

بالاتر از فلكه اول تهرانپارس،ابتداي خيابان ١٥٤ شرقي،ساختمان پزشكان سريتا،ط دوم واحد ٧
تلفن ها :