هر چیزی که باید در مورد سپتوپلاستی بدانید

نیاز به جراحی

دارد

نیاز به بیهوشی

بیهوشی یا بی حسی 

دوره نقاهت

5 تا 10 روز