هر چیزی که باید در مورد لازک بدانید

نیاز به جراحی

دارد

نیاز به بیهوشی

بی حسی موضعی 

دوره نقاهت

1 تا 2 هفته