هر چیزی که باید در مورد ترمیم دندان بدانید

نیاز به جراحی

ندارد

نیاز به بیهوشی

بی حسی موضعی 

دوره نقاهت

جزئی