هر چیزی که باید در مورد کرایوتراپی بدانید

نیاز به جراحی

ندارد

نیاز به بیهوشی

ندارد 

دوره نقاهت

ندارد