مراحل حذف خالکوبی توسط لیزر تاتو یا لیزر کیوسوییچ

نوع لیزری که یک کلینیک برای حذف تتو استفاده می کند حتما باید کیوسوییچ باشد. برخی از رنگهای تتو با نوعی از لیزر پاک می شوند ولی با نوع دیگری از لیزر پاک نمی شوند و همچنین رنگ هایی مانند سبز به هیچ وجه به درمان پاسخ نمی دهند. برای پاک کردن خالکوبی، تکرار درمان لازم است