15.0k

جراحی لیفت ابرو به روش جراحی باز

در این عمل نیازی به تراشیدن موی سر نیست. معمولا برشی در پیشانی از گوش تا گوش و یا کمی پشت خط طبیعی رویش مو انجام می­شود. به طور کلی برش بر روی خط رویش طبیعی مو به راحتی ترمیم می­شود و مزیت آن پایین آوردن خط رویش مو است.