عمل جراحی زیبایی بازو

عمل لیفت بازو اکثرا تحت بیهوشی عمومی انجام می شود. بخش های هلالی شکل از پوست بروش جراحی جدا شده و برای ایجاد ظاهری صاف تر و سفت تر، پوست لیفت می شود. این عمل توسط جراح و با ایجاد برشی بزرگ در پوست انجام می شود که پس از جراحی اسکار بزرگی به جای خواهد گذاشت.