12.3k

عمل اسلیو معده چگونه انجام می شود؟

می توان از عمل اسلیو معده یا گاسترکتومی آستینی لاپاراسکوپی یه عنوان یکی از محبوب ترین درمان ها برای از بین بردن معضل چاقی نام برد. یک جراحی ساده که با روش لاپاروسکوپی و ایجاد چند برش کوچک در قسمت بالایی معده انجام می شود. در این تکنیک حدود 80 درصد از قسمت منحنی شکل معده به نام فوندوس تا قسمت اتصالش به مری برداشته شده و در نهایت معده ای لوله ای شکل با فرمی عمودی با انحنایی کمتر برای فرد باقی می ماند.