جوانسازی پوست صورت با آر اف

انرژی آر اف، قادر است به عمق پوست نفوذ کرده و با تحت تاثیر قرار دادن لایه های زیرین پوست، باعث سفتی و بهبود ساختار بافتهای زیرین پوست شده اما تغییرات کمی در بافت پوست و خطوط ریز و چین و چروک ایجاد می کند.