انجام آر اف برای کاهش چربی های شکمی

انرژی آر اف به تنهایی (مانند دستگاه Accent ™ ) یا RF در ترکیب با سایر روش ها( مانند دستگاه Velasmooth ™ که RF را با مادون قرمز ترکیب می کند) می تواند در فرم دهی به بدن و کاهش سلولیت و چربی استفاده شود. با حرارت عمیق و کنترل شده به لایه های چربی زیر پوستی، اثرات سفت کردن بافتی و افزایش گردش خون، باعث تخلیه چربی های ذخیره شده از طریق سیستم لنفاوی و کاهش سلولیت ها می شود.