جراحی چانه یا ژنیوپلاستی

جراحی چانه یا ژنیوپلاستی (بصورت ژینوپلاستی نیز مصطلح است) یک عمل جراحی زیبایی چانه است که به منظور بهبود ظاهر چانه ی فرد، از جمله کوچک کردن چانه (در صورتیکه چانه بیش از حد بزرگ است) یا اصلاح انحراف چانه انجام می شود.