تهیه پلاسمای خون و تزریق به صورت در روش پی آر پی

پی آر پی (Platelet Rich Plasma) به معنی پلاسمای غنی از پلاکت است. روش پی آر پی شامل جمع آوری پلاکت ها از خون بیمار به منظور تزریق مجدد آنها به نواحی دارای مشکل است. قبل از شروع درمان مقداری خون از بیمار گرفته و در سانتریفیوژ قرار داده می شود که در آنجا خون به منظور جدا شدن سلولهای قرمز خون از پلاسما، چرخانده می شود. پلاکتهای پلاسما که جزئی از خون بوده و در درمان سوختگی ها و صدمات پوستی بسیار موثر هستند، به نواحی انتخاب شده پوست تزریق می شوند.

وقتی پلاکت پلاسما به داخل پوست تزریق می شود، پلاکتها فاکتورهای رشد خود را آزاد می کنند. این فاکتورهای رشد سایر سلولهای پیرامون محل تزریق را تحریک نموده، آنها را توپُر کرده و سبب افزایش حجم آنها می گردند. پلاکتهای پلاسما هنگامی که تزریق می شوند، سیگنالهایی را به سایر سلولهای بدن می فرستند و سلول ها به محل تزریق یورش می برند.

یکی از سلول هایی که طی این فرآیند تحریک می شود، سلول فیبروبلاست است که کلاژن تولید می کند.