توضیح درباره انواع بوتاکس

دکتر مریم دریانی

پوست، مو و زیبایی

در این ویدیو انواع بوتاکس موجود در ایران توضیح داده می شود. پیشنهاد می شود تنها از بوتاکس های استاندارد استفاده شود.